skip to Main Content

Geachte buurtbewoners,

Graag willen wij u informeren over de ontwikkelingsplannen aan Roosakkerstraat 9 & 11 te Baarle-Nassau. Wij vinden het van groot belang om u te betrekken bij de planvorming/bouwwijze en u goed te informeren.

Graag nodigen wij u bij dezen uit voor een informatie avond op:

Donderdag 24 februari a.s. van 19.00 tot 21.00 uur
bij Den Engel in Baarle-Nassau.

Gezien de huidige Covid-19 beperkingen vraagt de locatie om een QR-code van geldige vaccinatie of herstelbewijs. Daarnaast vragen wij u een mondkapje te dragen tot het moment dat u plaats genomen heeft. Tafels zullen per huishouden op 1,5 meter afstand geplaatst worden.

Wat houdt de informatieavond in?
Tijdens de informatieavond geven wij informatie over het plan. Dit is het moment om uw vragen en bedenkingen kenbaar te maken aan de ontwikkelaar en de aannemer, zodat wij deze inhoudelijk onderbouwd kunnen beantwoorden en hier, voor zover mogelijk, rekening mee kunnen houden tijdens de verdere uitwerking van de plannen. Er wordt verslag gemaakt van deze informatieavond. Dit verslag betrekt de gemeente bij het beoordelen van het plan. Er zal na de presentaties informeel de mogelijkheid zijn om verder kennis te maken met de aannemer, architect en de ontwikkelaar.

Kunt u niet bij de informatieavond zijn?
Dan kunt u tot 1 maart a.s. een reactie en/of vragen naar ons sturen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde formulier, mailen naar info@baarlsroem.nl of via de website www.baarlsroem.nl/2.0

In een later stadium is het ook mogelijk om een reactie in te dienen bij de gemeente. Wanneer u dit kunt doen, maakt de gemeente bekend via de gemeentelijke website, Ons Weekblad en de Staatscourant.

Heeft u nu reeds vragen?
Als u na het lezen van deze brief vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met ons via info@baarlsroem.nl
Wij hopen u te mogen ontvangen, graag uw aanwezigheid aanmelden middels info@baarlsroem.nl (graag voor 14 februari doorgeven i.v.m. inrichting van de zaal door Den Engel).

Met vriendelijke groet,
Sander van Tilburg


Reactieformulier in het kader van herontwikkeling Roosakkerstraat 9 & 11 te Baarle-Nassau
U kunt een reactie achterlaten via onderstaand formulier of via e-mail info@baarlsroem.nl tot uiterlijk 1 mei a.s.


    Wilt u dat wij contact met u opnemen om onze plannen te bespreken?

    Back To Top